skip to Main Content

Betaling en annulering

Na de aanvraag voor een bezoek aan de kas via de website, ontvangt de aanvrager een bevestiging van de reservering. De reservering is pas definitief nadat de betaling is ontvangen en het betreffende bedrijf akkoord heeft gegeven op de gewenste datum en tijdstip.

De aanvrager ontvangt hiervan bericht.

Na bevestiging is het niet mogelijk om het bezoek kosteloos te annuleren.

Indien door onverwachte incidenten of door regelgeving vanuit de overheid een bezoek aan bedrijf niet door kan gaan zal in overleg worden gezocht naar een alternatieve datum. Als dit niet mogelijk is wordt het bezoek geannuleerd en wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Vervoer

De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het bedrijf. Ook de kosten van het vervoer zijn voor rekening van school.

Deelnemers van een lesbezoek

Aan een bezoek nemen in principe maximaal 25 kinderen excl. begeleiding deel, tenzij anders van tevoren aangegeven en overeengekomen met het bedrijf.

Er komen in principe geen kinderen mee die niet in de klas zitten.

Tijdens het bezoek aan het bedrijf dienen de leerlingen zich te houden aan de bedrijfsregels. De begeleiders van de groep houden hier toezicht op.

Bedrijfsregels

Ieder educatiebedrijf legt aan het begin van het lesbezoek de regels uit die gelden op het bedrijf ten aanzien van hygiëne, veiligheid en andere zaken.

Iedere bezoeker (leerling, docent, begeleider) krijgt indien nodig bedrijfskleding en/of schoeisel aan die tijdens de hele rondgang op het bedrijf moeten worden gedragen.

Er mag niet worden gegeten of gedronken tijdens het lesbezoek. Op een gepland moment kan het eigen meegenomen eten & drinken worden genuttigd of wordt iets uitgedeeld door het bedrijf.

Veiligheid

De bezoekers wachten bij de ingang van het bedrijf totdat ze worden opgehaald door het bedrijf.

Instructies van het bedrijf dienen te worden opgevolgd.

De begeleiders zijn mede-verantwoordelijk voor het begeleiden en de discipline in de groep tijdens het lesbezoek.

Klachten

Eventuele klachten kunnen, indien mondeling onvoldoende beantwoord door het betreffende bedrijf, schriftelijk/per mail via het contact mailadres op de website worden gestuurd. De klacht zal samen met het betreffende bedrijf en met de school in een persoonlijk gesprek worden beantwoord.

Aansprakelijkheid

Zowel de school als het educatiebedrijf zijn in bezit van de juiste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Back To Top