KOM IN DE KAS

Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw. In 1977 was Kom in de Kas een regionale gebeurtenis. Na een recordaantal van 228.000 bezoekers in het jubileumjaar 2002 steeg Kom in de Kas naar de respectabele achtste plaats van de Top 10 Landelijke Evenementen (bron: ReSpons Evenementen Top 100 2003).

Tijdens Kom in de Kas openen ruim 200 glastuinders (groenten-, bloemen- en plantentelers) hun deuren. Het eerste weekend van april laten zij zien waar ze trots op zijn: de kunst van de teelt van mooie, verse, smakelijke, gezonde en veilige natuurproducten. De laatste jaren doen steeds meer andere agrarische bedrijven mee. Ook zetten talloze toeleveranciers hun poorten open. Kom in de Kas is méér dan een kijkje achter de schermen.

ONTSTAAN KOM IN DE KAS

Tijdens de Floriade in Rotterdam (1960) waren consumenten enthousiast over een presentatie van de groenteteelt. In de tuinbouw vroeg men zich af of je mensen niet eens in echte kassen moest laten kijken. Halverwege de jaren ‘60 werden open dagen georganiseerd bij de opening van nieuwe glastuinbouwgebieden in het Westland. Het succes daarvan leidde in 1972 tot een open dag bij de opening van het tuinbouwgebied Sion (Rijswijk). In 1977 werd voor het eerst de naam Kom in de Kas gebruikt.

Kom in de Kas is een zelfstandige activiteit van LTO Glaskracht Nederland. Het landelijk bestuur van Kom in de Kas is zelf verantwoordelijk voor de financiën. Sinds 2013 heeft het landelijk bestuur vanuit de sector collectieve gelden gegenereerd ter financiering van het evenement. Zowel de sierteeltsector (via Royal FloraHolland) als de groenten- en fruitsector (via GroentenFruit Huis) dragen bij aan het evenement. Daarnaast wordt het evenement gedragen door de hoofdsponsors Rabobank, Interpolis en Stichting Hagelunie.

SPONSOREN

Hoofdsponsors van Kom in de Kas:

    GroentenFruit Huis   Royal FloraHolland       

 

 

BESTUUR

Het bestuur van Kom in de Kas bestaat uit:
  • Aad van der Wilt, voorzitter
  • Cris Oostveen, penningmeester
  • Nico Overgaag, bestuurslid
  • Patricia van der Lans, bestuurslid
  • René van Dop, bestuurslid
  • Jacco Vooijs, adviseur
  • Sandra van Tol, secretaris


GLASTUINBOUW

Tuinbouw = economisch topgebied
Met het aanwijzen van de tuinbouw als topgebied voor de Nederlandse economie, heeft de overheid het tuinbouwcluster erkend als een combinatie van bedrijvigheid en kennis waarin Nederland excelleert. De bedrijfseconomische waarde en de bijdrage aan de innovatie van het tuinbouwcluster wordt hiermee onderstreept.

Wereldwijd toonaangevend
De automatisering, robotisering en technologie, het uitgangsmateriaal en de bijbehorende kennis die voor de Nederlandse tuinbouwproductiebedrijven zijn ontwikkeld, zijn wereldwijd toonaangevend en een belangrijk exportproduct op zich. Nederland is nummer twee van groentezaadexporteurs.

Schoonste product ter wereld
De tuinbouwsector is de kraamkamer van de biologische gewasbescherming. Daarnaast kent Nederland het meest geavanceerde pakket gewasbeschermingsmiddelen. De combinatie van die twee levert de schoonste producten ter wereld. Lees meer op de website van het Voedingscentrum.

Duurzaam
De glastuinbouw heeft forse stappen gezet om haar ambitie waar te maken en op termijn nagenoeg onafhankelijk te zijn van fossiele energie door energiebesparing maar ook door de benutting van zonne-energie, aardwarmte en bijvoorbeeld biobrandstoffen. Bedrijven in de sector werken samen met onderzoeksinstellingen en de overheid om dit doel te bereiken. Door deze samenwerking ontwikkelt Nederland zich tot mondiaal marktleider in energiebesparing, duurzame energie en kasklimaatbeheersing.

LINKS